Херос вижън

Херос вижън е фирма основана през 2010 г. със седалище град София. Основната й дейност е свързана с   многожанрови проекти в областта на изкуството, културата и медиите. В зависимост от контекста на проекта, работим с експерти от различни области, които допринасят за високото качество на крайния продукт, с доказан професионализъм и креативно визионерство. Мултикилтурният диалог е в основата на нашите проекти: доказателство за това са нашите международни партньорства.

Творческите проекти на Херос вижън впечатляват със своята оригиналност и креативност и почти всички са отличени на български и международни форуми. В идеите, които визуализират се пресичат различните изкуства, религии и традиции, проявленията на глобализацията и междукултурния диалог като форма за съхранение на културната идентичност. Високото качество, дълбочина и многопластовост съпътстват всички проекти на фирмата. Херос вижън е легитимен член на продуцентската гилдия към Националния филмов център при Министерството на културата, както и към Софийската община.