Партньори

Българско национално радио
Българска национална телевизия
Министерство на културата на България
Столична община
Брюсела фолк и джаз фестивал /Белгия/
Вижуал метод /Великобритания/
Министерство на културата и туризма на Турция